שעותראשוןשנישלישירביעיחמישישישי
08:30-09:30נוער ובוגרים/ות
כל הרמות
נוער ובוגרים/ות
כל הרמות
נוער ובוגרים/ות
כל הרמות

נוער ובוגרים/ות
כל הרמות
נוער ובוגרים/ות
כל הרמות
11:30-13:00
נבחרת נוער
17:00-18:00

ילדים
גילאי 5-7

ילדים
גילאי 5-7

17:30-19:00


נבחרת ילדים

18:00-19:00ילדים
גילאי 8-12
ילדים
גילאי 8-12
ילדים
גילאי 8-12

ילדים
גילאי 8-12

19:00-20:00

נוער ובוגרים כל הרמות19:00-20:30
19:00-20:00
נוער ובוגרים/ות
כל הרמות
19:00-20:30
נוער ובוגרים/ות
מתקדמים/ות


19:00-20:00
נוער ובוגרים/ות
כל הרמות
19:00-20:30
נוער ובוגרים/ות
מתקדמים/ות