4 הדיברות של מאמן הקראטה / מסטר נישיאמה

1. מאמן הקראטה מכוון את תלמידיו בכיוון הנכון.

2. מאמן הקראטה זוכה לכבוד ולאמון מצד תלמידיו על ידי מתן דוגמא אישית של אישיות ושל רמת ביצוע.

3. המאמן ממשיך להתאמן ולחתור לשיפור הרמה הטכנית של עצמו ותמיד נמצא לפני תלמידיו מבחינת ההתפתחות האישית, מוביל ומראה להם את הדרך.

4. מאמן הקראטה מאבחן בזהירות את המצב הפיזי, פסיכולוגי ומנטאלי של תלמידיו. הוא בעל היכולת הטובה ביותר להנחות אותם בכיוון הטוב והמועיל להתפתחותם.