ההיסטוריה של הקראטה

ההיסטוריה של הקראטה

הקראטה הראשון, הקראטה המסורתי (קראטה-דו) היה הקראטה המקורי שממנו סוגי הקראטה האחרים שאלו את המילה "קראטה" כפי שנוהגים להשתמש בה כיום.

קרא עוד