סדר חגורות הקראטה והקיהון הנדרש לכל חגורה

החגורות הצבעוניות מסומנות באות Q, חגורה שחורה מכונה DAN. 


החגורה הגבוהה ביותר בשיטת קראטה מסורתי של מאסטר נישיאמה היתה החגורה שהוא עצמו נשא - דאן 9. 

בחייו הוא סרב לקבל דרגת "דאן 10" , היות ולדעתו המספר "10" מייצג שלמות, בעוד שמהות הקראטה המסורתי היא חיפוש אינסופי ולהרגשתו, לו היה מקבל דרגת "דאן 10" החיפוש שלו היה מסתיים והרי הוא אינסופי. 

במלאות שנה למותו הוענקה לו דרגת "דאן 10" כביטוי של כבוד בטקס חגיגי.


להלן סדר דרגות הקראטה המסורתי וצבעי החגורות:

דרגת KYU/DANצבע החגורה
KYU9
לבנה 
KYU8
צהובה
KYU7
כתומה
KYU6
ירוקה
KYU5
כחולה
KYU4
סגולה
KYU3, 2, 1
חומה
DAN 1-10שחורה

הרכב הבחינות 

כל בחינה לדרגות ה-Q (חגורות צבעוניות) כוללת שלושה חלקים: 

1. קאטה (לפי החגורה אליה המועמד נבחן)

2. בסיס (קיהון) 

3. עבודה בזוגות. 

לנוחיותכם, הנה הרכב כל הבחינות עד לבחינה לחגורה שחורה דאן 1 (כולל). 


בחינה לחגורה צהובה KYU8

1. קאטה: היאן שודאן
 2. קיהון: 

ידיים:

צעד קדימה אוי-צקי לגובה בטן X 2

אחורה אגה אוקה X 2

קדימה סוטו אוקה X 2

אחורה שוטו אוקה X 2 

רגליים: 

מאי גרי X 2

יוקו גרי קיאגה X 2 לכל צד (סה"כ 4)

יוקו גרי קיקומי X 2 לכל צד (סה"כ 4) 

3. עבודה בזוגות:   

א. הצד התוקף רגל שמאל גדאן בראי. הצד המגן בעמידה רגילה (שיזן-טאי). 

ב. הצד התוקף 3 צעדים קדימה אוי צקי לגובה פנים, הצד המגן – אגה אוקה אחורה ובספירה 4 חוזר בהתקפה (עדיף החלקה, אפשר גם צעד קדימה +אוי צקי) + מחליפים תפקידים

ג. הצד התוקף 3 צעדים קדימה אוי צקי לגובה בטן, הצד המגן – סוטו אוקה אחורה ובספירה 4 חוזר בהתקפה (עדיף החלקה, אפשר גם צעד קדימה +אוי צקי) + מחליפים תפקידים  


בחינה לחגורה כתומה KYU7:  

1. קאטה: היאן נידאן

2. קיהון:

ידיים: 

צעד קדימה אוי-צקי לגובה פנים X 2

אחורה אגה אוקה+גיאגו צקי במקום X 2

קדימה סוטו אוקה+ גיאגו צקי במקום X 2

אחורה שוטו אוקה X 2 

רגליים:

מאי גרי לגובה פנים X 2

מאואשי גרי X 2

יוקו גרי קיאגה X 2 לכל צד (סה"כ 4)

יוקו גרי קיקומי X 2 לכל צד (סה"כ 4) 

3. עבודה בזוגות: 

כמו בבחינה לחגורה צהובה אבל הבוחן אומר "אג´מה" (ולא סופר: "איצ´-ני-סאן) והצדדים צריכים להגיב אחד לשני.  


בחינה לחגורה ירוקה KYU6:

1. קאטה: היאן סאנדן 

2. קיהון: 

ידיים:  

צעד קדימה סן בון צקי X 2

אחורה אגה אוקה+גיאגו צקי במקום X 2

קדימה סוטו אוקה+ מרפק אמפי X 2

אחורה שוטו אוקה + נוקיטה X 2 

רגליים

מאי גרי לבטן +מאי גרי לפנים (2 מאי גרי ברצף, דגש על חילוף)  X 2

מאואשי גרי X 2יוקו גרי קיאגה X 2 לכל צד (סה"כ 4)

יוקו גרי קיקומי X 2 לכל צד (סה"כ 4) 

קומבינציה:

מאי גרי ואוי צקי לגובה פנים X 2 3. 

3. עבודה בזוגות: 

צעד קדימה אגרוף לפנים – הצד השני עושה אגה אוקה ממצב "יוי" והחלקה גיאגו צקי X2 

צעד קדימה אגרוף לבטן – הצד השני עושה גדאן-בראי או סוטו אוקה ממצב "יוי" והחלקה גיאגו צקי X2  


בחינה לחגורה כחולה KYU5: 

1. קאטה היאן יונדאן 

2. קיהון: 

ידיים

צעד קדימה סן בון צקי X 2

אחורה אגה אוקה+גיאגו צקי במקום X 2

קדימה סוטו אוקה+ מרפק אמפי+אורקן אוצ´י (הצלפה) X 2

אחורה שוטו אוקה + קיזמי מאי גרי + נוקיטה X 2 

רגליים: 

מאי גרי לבטן +מאי גרי לפנים (2 מאי גרי ברצף, דגש על חילוף)  X 2 

מאואשי גרי ברצף X 2

יוקו גרי קיאגה X 2 לכל צד (סה"כ 4)

יוקו גרי קיקומי X 2 לכל צד (סה"כ 4) 

קומבינציה:

מאי גרי+ מאואשי גרי+ גיאגו צקי 

3. עבודה בזוגות: 

צעד קדימה אגרוף לפנים – הצד השני עושה אגה אוקה ממצב "יוי" והחלקה גיאגו צקי X2 

צעד קדימה אגרוף לבטן – הצד השני עושה גדאן-בראי או סוטו אוקה ממצב "יוי" והחלקה גיאגו צקי X2 

מאי גרי – הצד השני עושה החלקה הצידה וחוזר גיאגו צקי  


בחינה לחגורה סגולה KYU4:

1. קאטה היאן גודאן 

2. קיהון: 

כמו לכחולה, רק הקומבינציה שונה: מאי גרי+ יוקו גרי קיקומי+ גיאגו צקי 

3. עבודה בזוגות: 

כמו לכחולה אבל כל תרגיל פעם אחת ומוסיפים תגובה ליוקו גרי: 

צעד קדימה אגרוף לפנים – הצד השני עושה אגה אוקה ממצב "יוי" והחלקה גיאגו צקי (פעם אחת) 

צעד קדימה אגרוף לבטן – הצד השני עושה גדאן-בראי או סוטו אוקה ממצב "יוי" והחלקה גיאגו צקי  

מאי גרי – הצד השני עושה החלקה הצידה וחוזר גיאגו צקי 

יוקו גרי קיקומי – הצד השני עושה החלקה הצידה וחוזר גיאגו צקי  


בחינה לחגורה חומה KYU3:

1. קאטה טקי שודאן 

2. קיהון: 

ידיים

צעד קדימה סן בון צקי X 2

אחורה אגה אוקה+גיאגו צקי במקום X 2

קדימה סוטו אוקה+ מרפק אמפי+אורקן אוצ´י (הצלפה) X 2

אחורה שוטו אוקה + קיזמי מאי גרי + נוקיטה X 2

קדימה אוצ´י אוקה + גיאגו צקי 

רגליים:  

קיזמי מאי גרי לבטן +מאי גרי לבטן  X 2

קיזמי מאואשי גרי +מאואשי גרי  X 2

יוקו גרי קיאגה X 2 לכל צד (סה"כ 4)

יוקו גרי קיקומי X 2 לכל צד (סה"כ 4) 

קומבינציה:

יוקו גרי קיקומי+ מאואשי גרי+ גיאגו צקי 

3. עבודה בזוגות:  

צעד קדימה אגרוף לפנים – הצד השני עושה אגה אוקה ממצב "יוי" והחלקה גיאגו צקי X2 

צעד קדימה אגרוף לבטן – הצד השני עושה גדאן-בראי או סוטו אוקה ממצב "יוי" והחלקה גיאגו צקי X2 

מאי גרי – הצד השני עושה החלקה הצידה וחוזר גיאגו צקי יוקו גרי קיקומי - הצד השני עושה מאואשי אשי (הצידה) וחוזר עם גיאגו צקי 

אושירו גרי - הצד השני עושה גונוסן או שבירת שיווי משקל  


בחינה לחגורה חומה KYU2+KYU1:  

1. קאטה אחת מ-4: בסאי-דאי / קנקו-דאי / ג´יהון / אמפי 

2. קיהון ועבודה בזוגות - כמו לחגורה חומה Q3

בחינה לחגורה שחורה DAN1. 

1. קאטה אחת מ-4: בסאי דאי / קנקו-דאי / ג´יהון / אמפי

2. קאטה לבחירת הבוחן: אחת הקאטות מהיאן קאטה או טקי-שודאן 

3. קיהון 

ידיים: 

צעד קדימה סן בון צקי X3

אחורה אגה אוקה+קיזמי מאי גרי +גיאגו צקי במקום X3

קדימה סוטו אוקה+ מרפק אמפי+אורקן אוצ´י (הצלפה)+ גיאגו צקי X3

אחורה שוטו אוקה + קיזמי מאי גרי + נוקיטה X3

קדימה אוצ´י אוקה + קיזמי מאי גרי+קיזמי צקי (ביחד) +גיאגו צקי X3 

רגליים: 

קיזמי מאי גרי לבטן +מאי גרי לבטן X 2

קיזמי מאואשי גרי +מאואשי גרי X 2

יוקו גרי קיאגה X 2 לכל צד (סה"כ 4)

יוקו גרי קיקומי X 2 לכל צד (סה"כ 4)

קומבינציות:

קיזמי יוקו גרי קיקומי+מאואשי גרי + גיאגו צקי X2

קיזמי מאואשי+אותה רגל קיקומי+צעד קדימה אגרוף לפנים X2 

3. עבודה בזוגות: 

כמו עבודה בזוגות לחגורה חומה Q1 אבל הצד השני עומד ב"זנקוצו-דאצ´" והכל מתבצע בקצב חופשי,ללא ספירה של הבוחן.