קראטה יפני - מושגים כללים

היות והקראטה מגיע ביפן, באימוני הקראטה נהוג שהמורים משתמשים במושגים בשפה היפנית.
דבר זה הופך את לימוד עקרונות הקראטה בעולם לקל יותר, כיוון שהשפה המקצועית היא אותה שפה בכל העולם.

המושג
בעברית
פירוש
KARATE
קראטהקרא-ריקה ; טה-יד
DOדודרך
BUDOבודודרך לחימה
DOJOדוג'ובית ספר לאומנויות לחימה
SENSEIסנסאימורה דרך
GIגיחליפת אימונים
KARATEKAקראטקהאדם העוסק בקראטה
REIרייקידה
KIAIקיאייהפקת הקול (צעקה) בקראטה
KIMEקימהריכוז אנרגיה
KYUקיופתח
KIHONקיהוןתרגול בסיס
DANדאןכינוי לדרגות החל מחגורה שחורה
OBYאוביחגורה
HIDARIהידארישמאל
MIGIמיגיימין
ASHIאשירגל
MOROTEמורוטהכפול
MAIמאיחזית (מאי-גרי=בעיטה חזיתית)
YOKOיוקוצידי
HARAהרהבטן
MAKIWARAמאקיווארהמתקן לאימון טכניקות ידיים
SEIZANסייזאןצורת ישיבה בתחילת ובסיום כל אימון קראטה
KUMITEקומיטהקרב
KATAקאטהרצף תנועות המדמה קרב נגד מספר יריבים
HAJIMEהאג'ימהלהתחיל
YAMEיאמהלסיים
MOKSOמוקסוקריאה לריכוז בתחילת / בסיום שיעור
YOIיויימצב מוכנות להתקפה
KAMAETEקמאה-טהעמידת מוצא לקרב
BUNKAIבונקאיאפליקציה, יישום הטכניקה
IPPON KUMITEאיפון קומיטהקרב על איפון
SENסןתגובה לפני התנועה הפיזית היריב
GONO-SENגונו-סןתגובה בין התנועות של היריב