20 הדיברות / גישין פונוקושי20 הדיברות - עקרונות מנחים בקראטה / גישין פונוקושי

1לעולם אל תשכח: קראטה מתחיל בקידה ומסתיים בקידה (אדיבות,נימוס,כבוד).

  (Never forget: Karate begins with rei and ends with rei (courtesy,respect
      空手道は礼に始まり礼に終る事を忘るな
 
      Karate-do wa rei ni hajimari rei ni owaru koto a wasaru na
 
 
2. אין התקפה ראשונה בקראטה

  (There is no first hand in karate (There is no first attack in karate

      空手に先手なし

      Karate ni sente nashi


3. הקראטה תומך בהוגנות, ביושר.
 Karate supports righteousness.

      空手は義の補け

      Karate wa, gi no taske


4. תחילה הבן את עצמך, לאחר מכן הבן את האחרים.

First understand yourself, then understand others

      先づ自己を知れ而して他を知れ

      Mazu onore o shire, shikashite ta o shire


5.   אומנות המחשבה, התודעה, חשובה יותר מאומנות הטכניקה.
The art of mind is more important than the art of technique.
 
      技術より心術

      Gijitsu yori shinjitsu


6.   המחשבה צריכה להיות משוחררת.
The mind needs to be freed

      心は放たん事を要す

      Kokoro wa hanatan koto o yosu


7.   בעיות נולדות מתוך הזנחה.

Trouble is born of negligence
 
      禍は懈怠に生ず

      Wazawai wa ketai ni seizu

 
8.   אל תחשוב כי הקראטה הוא אך ורק בדוג´ו.
 
Do not think karate is only in the Dojo
 
      道場のみの空手と思ふな

      Dojo nomino karate to omou na


9.   אימון הקראטה אינו מסתיים לעולם, זהו אימון לכל החיים.
 
The training of karate requires a lifetime 
 
      空手の修業は一生である

      Karate-do no shugyo wa isssho de aru


10. תרגם הכל לקראטה. שם מונחת המצוינות.
 
Transform everything into karate; There lies the exquisiteness

      凡ゆるものを空手化せよ其処に妙味あり

      Ara yuru mono o karateka seyo; sokoni myomi ari


11. קראטה אמיתי הוא כמו מים חמים - מתקרר אם לא ממשיכים לחמם את זה.
 
 Genuine karate is like hot water;
        It cools down if you do not keep on heating it. 

      
空手は湯の如し絶えず熱度を与えざれば元の水に還る

       Karate Wa Yu No Gotoku Taezu Netsu O Atae Zareba Motono Mizuni Kaeru


12. אל תתמקד ברעיון הניצחון, בשעה שנחוץ רעיון הלא-להפסיד.
 
Do not have an idea of winning, while the idea of not losing is necessary

      勝つ考は持つな負けぬ考は必要

      Katsu kangae wa motsuna; makenu kangae wa hitsuyo


13. התאם והמר את עצמך לפי היריב שמולך

Transform yourself according to the opponent
 
      敵に因って轉化せよ

      Tekki ni yotte tenka seyo


14. הכרעת הקרב תלויה כולה בתרגול ובתמרון.
 
The outcome of the fight all depends on the manoeuvre.

      戦は虚実の操縦如何に在り

      Tattakai wa kyo-jitsu no soju ikan ni ari


15. דמיין את ידיו ורגליו של היריב כחרבות.
Imagine one´s arms and legs as swords

      人の手足を剣と思へ

      Hi to no te-ashi wa ken to omoe


16. בשעה שאדם עוזב את קורת ביתו מחכים לו מיליון אויבים.
 
Once you leave the shelter of home, there are a milion enemies.

      男子門を出づれば百万の敵あり

      Danshi mon o izureba hyakuman no teki ari


17. עמידות הן עבור מתחילים. לאחר מכן הן הופכות לתנוחות טבעיות.
 
 Postures are for the beginner, later they are natural positions.
 
      構は初心者に後は自然体

      Kamae wa shoshinsha ni atowa shizentai


18. הקפד לבצע את הקאטה באופן נכון. הקרב האמיתי הוא עניין אחר.
 
Do the kata correctly, the real fight is a different matter.
 
      形は正しく実戦は別物

      Kata wa tadashiku, jisen wa betsumono

 
19. אל תשכח את השליטה על הדינמיקה (הכח), האלסטיות (של הגוף) והמהירות (של הטכניקה).
 
Do not forget the control of the dynamics (the power), the elasticity (of body) and the speed (of technique)      力の強弱体の伸縮技の緩急を忘るな

      Chikara no kyojaku tai no shinshuku waza no kankyu


20. תמיד היה טוב ביישום כל מה שאתה לומד.
 
משפחת רוקח במהדורה הצעירה של חדשות ערוץ 12
לצפיה לחצו כאןלצפייה בסרטון: "דיירי בית בכפר - קראטה על כסאות" לחצו כאן 


 

כאן 11 - "ילדי פלא", ילדת הקראטה שלנו - נעמי רוקח
לצפייה לחצו כאן
 
 
 
לסיקור ותוצאות אולימפיאדת הילדים לחצו כאן שם

טלפון

אימייל

מסר


כתובתנו: רח' הצורן 4, א.ת. החדש נתניה . טלפונים: 09-8350163, 050-2686165. © 2012. המרכז קראטה מסורתי פולג בהנהלת משה רוקח. כל הזכויות שמורות.

Bleknet.com - בניית אתרים